TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Bài Viết:

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thứ sáu, 03.01.2019, 03:13pm (GMT+7) by
Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường trân trọng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 21 tháng 3 năm 2019.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng cảm ơn!