TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Bài Viết:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.

Thứ sáu, 03.01.2019, 03:01pm (GMT+7) by
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.
Kính gửi quý cổ đông!
Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường trân trọng gửi đến quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng thông báo!