TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Bài Viết:

Báo cáo tài chính bán niên 2018 (Đã được soát xét)

Thứ tư, 08.15.2018, 10:25am (GMT+7) by
Kính gửi quý cổ đông/Nhà đầu tư
Kính thưa quý cổ đông/Nhà đầu tư,
Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường xin trân trọng gửi tới quý cổ đông/Nhà đầu Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được đơn vị kiểm toán soát xét.
Chi tiết vui lòng click vào đây.