TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Bài Viết:

Báo cáo tài chính quý II và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế

Thứ bảy, 07.21.2018, 02:15pm (GMT+7) by admin
Báo cáo tài chính Quý II và Công văn giải trình
Kính thưa Quý Cổ đông/Nhà đầu tư,
Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường xin gửi đến Quý Cổ đông/Nhà đầu tư Báo cáo tài chính Quý II của Công ty, kèm theo đó là Công văn về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2017 và Quý II năm 2018.
Chi tiết xin vui lòng tải tại đây.