TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Bài Viết:

Báo cáo tài chính năm 2017

Thứ năm, 04.19.2018, 04:50pm (GMT+7) by admin
Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Báo cáo tài chính năm  2017 của Công ty.

Download tại đây.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty

Trân trọng kính báo!