TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bán niên 2018 (Đã được soát xét)

Thứ tư, 08.15.2018, 10:25am

Kính gửi quý cổ đông/Nhà đầu tư

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý II và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế

Thứ bảy, 07.21.2018, 02:15pm

Báo cáo tài chính Quý II và Công văn giải trình

Chi Tiết

Báo cáo tài chính năm 2017

Thứ năm, 04.19.2018, 04:50pm

Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Chi Tiết

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Thứ bảy, 03.31.2018, 09:51am

Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường xin thông báo


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

Thứ bảy, 01.20.2018, 11:29am

Công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 và giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với cùng kì năm trước

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Thứ sáu, 10.20.2017, 10:04am

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kì năm trước

Chi Tiết