TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

Thứ bảy, 01.20.2018, 11:29am

Công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 và giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với cùng kì năm trước

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Thứ sáu, 10.20.2017, 10:04am

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kì năm trước

Chi Tiết

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2017

Thứ ba, 08.15.2017, 02:33pm

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý 2/2017

Thứ năm, 07.20.2017, 08:10am

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận so với quý 2 năm 2016

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Thứ sáu, 04.21.2017, 08:50pm

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2017 với quý 1 năm 2016

Chi Tiết

Báo cáo tài chính năm 2016

Thứ sáu, 03.31.2017, 05:14pm

Ngày 31/3/2017 đơn vị kiểm toán Công ty TNHH PKF Việt Nam đã hoàn thành việc kiểm toán và phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

Chi Tiết