TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Giới Thiệu

KTT: Ban giám đốc

Thứ năm, 10.27.2011, 02:37pm

KTT: Ban giám đốc

Chi Tiết

KTT: Danh sách Thành viên Ban kiểm soát

Thứ năm, 10.27.2011, 02:35pm

KTT: Danh sách Thành viên Ban kiểm soát

Chi Tiết

KTT: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

Thứ năm, 10.27.2011, 02:31pm

KTT: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

Chi Tiết

Mô hình đa lĩnh vực

Thứ hai, 08.16.2010, 09:57am

Công ty Cổ Phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường – Nam Định (tiền thân là Công ty Cổ Phần Thuận Hưng) hiện được coi là một trong số ít những DN ngoài quốc doanh ở tỉnh Nam Định có tốc độ tăng trưởng cao, cả về doanh thu và nộp tích luỹ. Cty trở thành một điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua LĐ – SX và quản lý giỏi ở địa phương này.

Chi Tiết

Sơ đồ tổ chức của Công ty

Thứ hai, 06.28.2010, 03:09pm

Giới thiệu Sơ đồ tổ chức Công ty:

Chi Tiết

Phương châm hoạt động

Thứ hai, 06.28.2010, 03:06pm

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh.

Chi Tiết