TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ

Thứ năm, 05.24.2018, 05:28pm

Thay đổi nội dung giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ

Chi Tiết

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thứ ba, 04.24.2018, 08:02am

Tài liệu buổi họp đại hội đồng cổ đông năm 2018

Chi Tiết

Báo cáo tài chính năm 2017

Thứ năm, 04.19.2018, 04:50pm

Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Chi Tiết

Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ Đông năm 2018

Thứ năm, 04.12.2018, 09:04am

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Tài liệu bổ sung cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Link Download bên dưới

Trân trọng cảm ơn!

Chi Tiết

Báo cáo thường niên 2017

Thứ năm, 04.12.2018, 08:45am

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Báo cáo thường niên 2017.

Link Download bên dưới

Trân trọng cảm ơn!

Chi Tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thứ bảy, 04.07.2018, 12:50pm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Chi Tiết