TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

Báo cáo thường niên 2017

Thứ năm, 04.12.2018, 08:45am

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Báo cáo thường niên 2017.

Link Download bên dưới

Trân trọng cảm ơn!

Chi Tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thứ bảy, 04.07.2018, 12:50pm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Chi Tiết

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Thứ bảy, 03.31.2018, 09:51am

Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường xin thông báo


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Chi Tiết

Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thứ ba, 03.13.2018, 04:37pm

Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường xin thông báo


Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Chi Tiết

Báo cáo quản trị năm 2017

Thứ ba, 01.30.2018, 02:18pm

Báo cáo quản trị năm 2017 và tài liệu kèm theo:

- Bản cung cấp thông tin quản trị của Công ty.
- Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước.

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

Thứ bảy, 01.20.2018, 11:29am

Công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 và giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với cùng kì năm trước

Chi Tiết