TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

Thứ hai, 10.22.2018, 03:38pm

BCTC Quý

Chi Tiết

Báo cáo tài chính bán niên 2018 (Đã được soát xét)

Thứ tư, 08.15.2018, 10:25am

Kính gửi quý cổ đông/Nhà đầu tư

Chi Tiết

Báo cáo quản trị bán niên 2018

Thứ sáu, 07.27.2018, 10:54am

Báo cáo quản trị bán niên 2018

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý II và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế

Thứ bảy, 07.21.2018, 02:15pm

Báo cáo tài chính Quý II và Công văn giải trình

Chi Tiết

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thứ hai, 05.28.2018, 02:38pm

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường thay đổi lần thứ 8 vào ngày 25 tháng 05 năm 2018.

Chi Tiết

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thứ năm, 05.24.2018, 05:47pm

Lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam làm đơn vị soát xét BCTC 2018

Chi Tiết