TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường được chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu

Thứ hai, 10.04.2010, 02:39pm

Ngày 01/10/2010 Sở GDCK Hà Nội đã có Thông báo số 913/TB-SGDCKHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu cho CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường tại Sở GDCK Hà Nội với những nội dung sau:

Chi Tiết

04/10/2010 hạn cuối chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký

Thứ năm, 09.30.2010, 02:54pm

Để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán như sau:

Chi Tiết

CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu

Thứ tư, 07.21.2010, 10:13am

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường với những nội dung sau:

Chi Tiết