TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

Báo cáo thường niên năm 2018

Thứ hai, 03.11.2019, 02:24pm

KTT: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Chi Tiết

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thứ sáu, 03.01.2019, 03:13pm

Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường trân trọng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 21 tháng 3 năm 2019.

Chi Tiết

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.

Thứ sáu, 03.01.2019, 03:01pm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.

Chi Tiết

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó giám đốc

Thứ sáu, 02.22.2019, 09:25am

Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty với bà Phạm Mai Anh kể từ ngày 21/02/2019.

Chi Tiết

Báo cáo quản trị thường niên năm 2018

Thứ tư, 01.30.2019, 06:54pm

Báo cáo tình hình quản trị thường niên năm 2018

Chi Tiết

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

Thứ hai, 01.21.2019, 02:26pm

BCTC Quý

Chi Tiết