TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thứ hai, 05.28.2018, 02:38pm

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường thay đổi lần thứ 8 vào ngày 25 tháng 05 năm 2018.

Chi Tiết

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thứ năm, 05.24.2018, 05:47pm

Lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam làm đơn vị soát xét BCTC 2018

Chi Tiết

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ

Thứ năm, 05.24.2018, 05:28pm

Thay đổi nội dung giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ

Chi Tiết

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thứ ba, 04.24.2018, 08:02am

Tài liệu buổi họp đại hội đồng cổ đông năm 2018

Chi Tiết

Báo cáo tài chính năm 2017

Thứ năm, 04.19.2018, 04:50pm

Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Chi Tiết

Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ Đông năm 2018

Thứ năm, 04.12.2018, 09:04am

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Tài liệu bổ sung cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Link Download bên dưới

Trân trọng cảm ơn!

Chi Tiết