TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Bài Viết:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thứ ba, 04.24.2018, 08:02am (GMT+7) by admin
Tài liệu buổi họp đại hội đồng cổ đông năm 2018
Ngày 23/04/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường đã diễn ra buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tài liệu đại hội vui lòng tải tại đây.