TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Bài Viết:

Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ Đông năm 2018

Thứ năm, 04.12.2018, 09:04am (GMT+7) by Đỗ Minh Đức

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Tài liệu bổ sung cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Link Download bên dưới

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu bổ sung