TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Bài Viết:

Quá trình hình thành và phát triển

Thứ hai, 06.28.2010, 02:56pm (GMT+7) by Duongnt
Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường tiền thân là Công ty cổ phần Thuận Hưng với đăng ký kinh doanh lần đầu số 0703000328 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 10 tháng 11 năm 2003 với số vốn điều lệ ban đầu 2.100.000.000 đồng gồm ba lĩnh vực kinh doanh chính là Xây lắp điện đường dây điện thế 35KV, Mua bán vật tư ngành điện, Sản xuất mua bán hàng thủ công mũ nghệ có trụ sở chính ở số 9A khu 5 tầng số 2, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Ngày 05 tháng 07 năm 2006 Công ty cổ phần Thuận Hưng thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 02 đồng thời thay đổi địa chỉ công ty chuyển từ 9A khu năm tầng số 2-phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ngày 10 tháng 11 năm 2009 Công ty cổ phần Thuận Hưng thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ ba với số đăng ký kinh doanh mới là 0600324084, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 12.000.000.000 đồng và chuyển về địa chỉ mới là Lô 55 đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ngày 22 tháng 04 năm 2010 Công ty cổ phần Thuận Hưng được đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường và nâng số vốn điều lệ lên 25.000.000.000 đồng

–         Tên tổ chức                         : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG        
–         Trụ sở chính                        : Lô 55 đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
–         Điện thoại                           : 0350.3839839                      
–         Fax                                       : 0350.3834578
–         Vốn điều lệ                         : 25.000.000.000 đồng


Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

–         Xây lắp điện đường dây và trạm biến áp điện thế 35 KV; San lấp mặt bằng;
–         Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi;
–         Sản xuất, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ;
–         Mua bán vật tư, thiết bị ngành điện;
–         Mua bán lương thực, hàng nông, lâm thủy hải sản, phân bón nông nghiệp;
–         Sản xuất các mặt hàng nhựa, cơ khí xuất khẩu;
–         Sản xuất, mua bán hàng may mặc công nghiệp xuất khẩu;
–         Mua bán điện thoại các loại; Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông;
–         Mua bán các thiết bị máy văn phòng, văn phòng phẩm, hóa chất ngành in;
–         Vận tải hàng hóa và hành khách theo hợp đồng;
–         Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;
–         Khai thác, mua bán khoáng sản, vật liệu xây dựng;
–         Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị thi công công trình;

Các sản phẩm truyền thống của Công ty:

–         Xây lắp điện đường dây và trạm biến áp điện thế 35 KV
–         Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi;
–         Mua bán vật tư, thiết bị ngành điện;
–         Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị thi công công trình;