TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Bài Viết:

Phương châm hoạt động

Thứ hai, 06.28.2010, 03:06pm (GMT+7) by Duongnt
Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh.
Để khẳng định được vị thế của mình và niềm tin tưởng của các đối tác. Chúng tôi đã đề ra phương châm sản xuất và kinh doanh thể hiện trong “5 nhất” là:

                    1.    Chất lượng tốt nhất
                    2.    Dịch vụ tốt nhất
                    3.    Phát sinh ít nhất
                    4.    Giá cả hợp lý nhất  
                    5.    Cùng nhau đạt hiệu quả cao nhất