TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Bài Viết:

Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

Thứ sáu, 05.10.2019, 04:45pm (GMT+7) by
Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởngCông ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp Điện Thiên Trường
Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp Điện Thiên Trường họp HĐQT quyết định Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng