TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Bài Viết:

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó giám đốc

Thứ sáu, 02.22.2019, 09:25am (GMT+7) by
Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty với bà Phạm Mai Anh kể từ ngày 21/02/2019.
Kính gửi Quý cổ đông!
Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT số: 05/2019/KTT/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với bà Phạm Mai Anh kể từ ngày 21/02/2019.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng!