TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Bài Viết:

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thứ năm, 05.24.2018, 05:47pm (GMT+7) by
Lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam làm đơn vị soát xét BCTC 2018

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 2018.

Download tại đây.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty

Trân trọng kính báo!