TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Cổ đông lớn/Cổ đông nội bộ

Công bố thông tin về cổ đông lớn

Thứ tư, 05.10.2017, 02:32pm

Ông Nguyễn Minh Khuê không còn là cổ đông lớn

Chi Tiết

Công bố thông tin cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

Thứ ba, 01.24.2017, 11:53pm

Công bố thông tin danh sách và tỷ lệ nắm giữ cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2017

Chi Tiết

Thứ tư, 01.04.2012, 11:09pm

KTT: Ông Vũ Mai Thạch - cổ đông lớn - đã bán 253.000 CP

Chi Tiết

KTT: Ông Hoàng Hữu Tuấn - Ủy viên HĐQT,Giám đốc - đã mua 266.800 CP

Thứ tư, 01.04.2012, 11:07pm

KTT: Ông Hoàng Hữu Tuấn - Ủy viên HĐQT,Giám đốc - đã mua 266.800 CP

Chi Tiết

KTT: Ông Vũ Mai Thạch - Cổ đông lớn - đăng ký bán 253.000 CP

Thứ tư, 11.30.2011, 10:25pm

KTT: Ông Vũ Mai Thạch - Cổ đông lớn - đăng ký bán 253.000 CP

Chi Tiết

KTT: Ông Hoàng Hữu Tuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 300.000 CP

Thứ tư, 11.30.2011, 10:23pm

KTT: Ông Hoàng Hữu Tuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 300.000 CP

Chi Tiết