TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Bài Viết:

Báo cáo quản trị bán niên 2018

Thứ sáu, 07.27.2018, 10:54am (GMT+7) by
Báo cáo quản trị bán niên 2018
Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,
Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường xin gửi đến Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Báo cáo quản trị 06 tháng năm 2018.
Chi tiết xin vui lòng tải tại đây.