TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
BCQT/BCTN

Báo cáo thường niên năm 2018

Thứ hai, 03.11.2019, 02:24pm

KTT: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Chi Tiết

Báo cáo quản trị thường niên năm 2018

Thứ tư, 01.30.2019, 06:54pm

Báo cáo tình hình quản trị thường niên năm 2018

Chi Tiết

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

Thứ hai, 10.22.2018, 03:38pm

BCTC Quý

Chi Tiết

Báo cáo quản trị bán niên 2018

Thứ sáu, 07.27.2018, 10:54am

Báo cáo quản trị bán niên 2018

Chi Tiết

Báo cáo thường niên 2017

Thứ năm, 04.12.2018, 08:45am

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Báo cáo thường niên 2017.

Link Download bên dưới

Trân trọng cảm ơn!

Chi Tiết

Báo cáo quản trị năm 2017

Thứ ba, 01.30.2018, 02:18pm

Báo cáo quản trị năm 2017 và tài liệu kèm theo:

- Bản cung cấp thông tin quản trị của Công ty.
- Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước.

Chi Tiết