TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
BCQT/BCTN

Báo cáo thường niên 2017

Thứ năm, 04.12.2018, 08:45am

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Báo cáo thường niên 2017.

Link Download bên dưới

Trân trọng cảm ơn!

Chi Tiết

Báo cáo quản trị năm 2017

Thứ ba, 01.30.2018, 02:18pm

Báo cáo quản trị năm 2017 và tài liệu kèm theo:

- Bản cung cấp thông tin quản trị của Công ty.
- Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước.

Chi Tiết

Báo cáo thường niên 2016

Thứ tư, 04.19.2017, 09:23am

Báo cáo thường niên 2017

Chi Tiết

Báo cáo quản trị 

Thứ ba, 01.24.2017, 11:51pm

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Chi Tiết

Báo cáo quản trị sáu tháng đầu năm 2016

Thứ hai, 07.18.2016, 09:05am

Báo cáo quản trị sáu tháng đầu năm 2016 của công ty cổ phần đâu tư thiết bị và xây lắp thiết điện Thiên Trường

Chi Tiết

Báo cáo thường niên 2015

Thứ bảy, 04.16.2016, 08:22am

Báo cáo thường niên 2015

Chi Tiết